Odija/Emiter

Autor: Kormak
foto zespołu

Wspólny projekt pisarza Daniela Odiji i Marcina Dymitera, znanego z takich zespołów, jak Ewa Braun, Mapa czy Mordy, obecnie nagrywającego solo pod pseudonimem Emiter. Pierwszy dostarcza słów, drugi komponuje muzykę.

"Projekt Daniel Odija - Emiter to połączenie prozy z muzyką, ale nie tylko. To również braterstwo mentalne. Jesteśmy z tego samego miasta - Słupska. Dziwne to miejsce. Do 1945 roku niemieckie. Gdy chodzimy jego ulicami, widać duchy przeszłości. Swoją twórczością, silnie związaną z tym miejscem, pragniemy nawiązać do naszych korzeni, uporządkować historię, zastanowić się, co zrobić z dziedzictwem, które nie było polskie, nie było przekazywane z dziada pradziada. Proponujemy słowa i dźwięki, które pomagają nam w kontemplowaniu miejsca naszych narodzin, ujarzmianiu okrutnej siły czasu, poszerzaniu przestrzeni do oddechu... Po prostu, dajemy muzykę i słowa, które pomagają nam zrozumieć rytm naszej krwi i jej pochodzenie."


blog comments powered by Disqus