Geograf Karelski, czyli moje muzyczne przypadki


Czego oczekiwać po tym tytule i jak go rozumieć? Po pierwsze, zajmę się w tej serii artykułów pojęciem "world music", rozumianym jako muzyka żywa, czasem powiązana z działalnością artystyczną i rozrywkową (np. muzyką arabską i północnoafrykańską), a czasem z folklorem. Po drugie, world music to brzmienia spoza kręgu wytwórni amerykańskich i brytyjskich, to muzyka zwykłych ludzi - melodie nucone podczas prac domowych lub śpiewane podczas zabaw i świąt. Niekiedy jednak trudno jest wyznaczyć granicę między muzyką żywą a sztucznie zachowanym folkiem. Elementy ludowe (i to niekoniecznie swojego kraju) pojawiają się w gatunku powszechnie określanym (znowu z angielskiego...) "world beat", który to gatunek także będzie się w mojej rubryce pojawiać. Termin world beat generalnie oznacza muzykę (najczęściej popularną) wzbogacaną brzmieniami z różnych stron świata, często wykonywaną przez "zachodnich" artystów. Szczególnym uznaniem cieszą się zapożyczenia z muzyki rosyjskiej, żydowskiej i cygańskiej.

Dlaczego akurat "geograf karelski"? Głównie dlatego, że karelski folk darzę szczególną sympatią. Poza tym dla wielu osób kraina zwana Karelią stanowi symbol trwałości kultury ludowej, odmienności, wręcz egzotyki. Sam język karelski należący do grupy ugrofińskiej, a wiec pokrewny fińskiemu i estońskiemu, brzmi niesłychanie intrygująco. W ramach wyjaśnienia dla osób po raz pierwszy stykających się z Karelią: jest to obszar na pograniczu Rosji i Finlandii, do dziś stanowiący kość niezgody między Rosjanami a Finami. Przed drugą wojną światową lwia część Karelii należała do Finlandii, lecz podczas wojny zimowej (1939-40) większość jej terytorium została wchłonięta przez Związek Radziecki.

Zamierzam zaprezentować tu antologię muzyki z rozmaitych zakątków świata i zachęcać do poszerzania swych muzycznych (i po troszę również etnologicznych) horyzontów. Podkreślam, iż jest to jedynie przegląd muzyki, która przewinęła się przez napęd CD mojej wieży, tudzież komputera, a nie wnikliwe analizy i recenzje albumów poszczególnych wykonawców. Zapraszam.


blog comments powered by Disqus