Sun Over Lake

okładka
Info
Czas trwania: 27: 00 min.
Wydawnictwo: Kilogram Records
Rok wydania: 0/2003
Zespół: TASEE: Trzaska Seed Electronic Ensemble

Skład zespołu:

Muzyk: Mikołaj Trzaska - sax
Jarek Grzesica - electronics

To minimalistyczna, chłodna, operująca dłuższymi frazami historia opisująca podróż słońca. Dzień, pory dnia stanowią inspirację dla abstrakcji. SOL to trochę medytacja, trochę alegoria. Materiał pochodzący z "kosza na śmieci śmierci" przemutował w uduchowioną, buddyjską opowieść o naturze. Abstrakcyjne, ascetycznie potraktowane konstrukcje dźwiękowe osadzają odrealnioną narrację saxofonu i klarnetu Mikołaja Trzaski w równie odrealnionej rzeczywistości projektu seed. Płyta pozostawia niedopowiedzenia. Określa wieczność chwili i jest zbyt krótka.


Lista utworów

  1. early 4:13
  2. sun over lake 3:15
  3. the lake 7:03
  4. hot noon 4:28
  5. duck 1:58
  6. photo 3:10
  7. sunset 2:37


blog comments powered by Disqus